Altanbygge.nu

Personuppgifter - GDPR

  • När du besöker vår webbplats för första gången samlar vi in din IP-adress, den webbsida från vilken besöket gjordes, namnet på sidan, tid och datum för besöket, överförd datamängd och information om besökets förlopp (webblogg). Dessa uppgifter hjälper oss att optimera webbplatsen. Uppgifterna kopplas inte ihop med dig som person.
  • På vår webbplats används cookies.
  • Vår webbplats innehåller externa länkar till sidor som tillhör externa leverantörer (tredje part). Vår dataskyddspolicy gäller endast för vår webbplats. Beakta även de externa leverantörernas dataskyddspolicy.
  • Vi vidarebefordrar uppgifter till tredje part endast om detta krävs enligt lag eller av ett domstolsbeslut eller om uppgifterna är nödvändiga i samband med rättsprocesser eller brottsbekämpning.
  • För att analysera användningen av vår webbplats använder vi Google Analytics och deras utökade Remarketing funktion som möjliggör en bättre analys och för att kunna erbjuda bättre anpassad annonsering. Andra plugins som Youtube, Facebook och Instagram finns också på denna webbplats. Beakta även den externa leverantörernas dataskyddspolicy. Det går att välja bort Google Analytics funktioner genom att installera ett tillägg till webbläsaren som du hittar här.
  • Kunduppgifter i samband med order sparas i enlighet med bokföringslagen.