Altanbygge.nu

Virkeskvalitet och ytbehandling

 • Träråvaran vi använder är i de flesta produkter frisk kvistig fura, och i vissa produkter av gran. Lämplig virkeskvalité på denna produkttyp är enligt SVENSKT TRÄ G4-2 eller bättre.

 • Beskrivning av G4-2 (utdrag från SVENSKT TRÄ):

  Sort G4-2 är lämpad för till exempel utvändiga panelbrädor med en kvistig struktur. Sort G4-2 är även lämpad för trall och underlagsspont av högre kvalitet. Sorten är också lämpad som väggreglar i icke bärande innerväggar, då som dimensionshyvlad gran.

  I sort G4-2 tillåts virkesegenskaper som påverkar utseendet i större omfattning, till exempel barkdrag, kådved och rötkvistar. Även blånad, fast röta, vresved och toppbrott tillåts i liten omfattning.

  Observera Sorten i gran är ofta den högsta kvalitet som sorteras vilket innebär att den då innehåller G4-2 eller bättre.

 • Defekter som vi sorterar bort på våra produkter (synliga ytor) är kvistar som helt eller till största delen är lösa, röta, större förekomst av blånad, större sprickor. Svarta kvistar kan således förekomma men i mindre utsträckning (max 7st/m 15mm stora). Mindre sprickor som inte påverkar funktionen kan således också förekomma. Defekter på ej synliga sidor (sidor som inte kommer i direkt blickfång) kan förekomma i utsträckning som inte påverkar produktens funktion.

 • Skevhet på exempelvis handledare kan tillåtas på en längd av 3m: 10% av ämnets bredd

 • Flatböj kan tillåtas på en längd av 3m: 25mm

 • Kantböj kan tillåtas på en längd av 3m: 15mm

 • De målade produkter vi säljer är mellanstrykna produkter och ska således ytbehandlas med ett skikt slutstrykning efter montage, av färg vi rekommenderar för att garantier ska gälla (läs om det i PDF:en Målningsinstruktion med tips och råd som finns att ladda ner under fliken ”Downloads”).

 • De ytbehandlingsmetoder som används är sprutmålning och flowcoating. Vid sköljmålning (flowcoating) kan mindre mängd droppar förekomma, på undersida (ej synliga sidor) förekommer droppar talrikt.

 • Produkter som är kortare än 1500mm sköljmålas med ett varv grundolja, grundfärg, samt ett varv mellanstrykning. Övriga produkter sprutas med ett varv grundfärg, och ett varv mellanstrykningsfärg (dessa ska i de flesta fall kapas på plats och grundolja bli därför inte meningsfullt att utföra förrän efter).