Altanbygge.nu

Priser och betalningsvillkor

Priser

  • Alla priser är inkl. moms, som för närvarande är 25% och anges i svenska kronor.

Betalningsvillkor

  • Fakturering sker via mejl i tidsmässig anslutning till din leverans. Detta på den mejladress du uppgivit i kassan. Det är därför viktigt att det inte är en lånad mejl. För att undvika betalningspåminnelse råder vi dig att vittja spamfiltret, då inställningar i ditt mejlprogram kan orsaka att fakturan hamnar där.
  • Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 24 %, samt påminnelseavgift på 60 KR. Inkassoavgiften är 180kr.
  • Betalningsfrist är 10 dagar om inget annat är överenskommit.